Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trương Văn Chương

Madam Pang Là Ai ?

Câu trả lời hay
1

Madam Pang là nickname của Nualphan Lamsam, sinh ngày 21/03/1966. Bà được biết đến là một trong những nhà đầu tư thành công nhất ở Thái Lan. Bà đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bất động sản đến công nghệ. Bà là CEO của PACE Development Corporation, công ty bất động sản của bà. Madam Pang cũng đã góp phần xây dựng nên hàng trăm công trình bất động sản qua khắp Thái Lan, đặc biệt là trung tâm thương mại tại Bangkok. Bà cũng đã tạo ra các dự án quảng bá thương mại và tài chính của PACE và các công ty liên kết của bà. Madam Pang đã được trao giải thưởng nhiều lần bởi những nhà cung cấp dịch vụ tài chính quốc tế như Euromoney và Asiamoney cho công trình bất động sản của bà. Bà cũng đã được đưa vào danh sách trên thế giới của các nhà tài trợ lớn nhất của Thái Lan. Madam Pang là một tên tuổi quan trọng trong lĩnh vực bất động sản và tài chính ở Thái Lan.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer