Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 26
mạc trang

Họ Nào đông Nhất Thế Giới ?

Câu trả lời hay
26

Trong danh sách những họ nào đông nhất trên thế giới, họ Wang là một trong những họ được nhắc đến nhiều nhất. Theo dữ liệu từ một số nguồn, họ Wang có số lượng hơn 93 triệu thành viên trên toàn thế giới. Đây là một số lượng rất lớn, bằng gấp 3 lần số dân thực sống ở Việt Nam. Họ này chính là họ đông nhất trên thế giới. Họ Wang được thống kê là họ đông nhất trên thế giới vì nguồn gốc của họ là Trung Quốc. Trung Quốc sở hữu một dân số lớn và vì vậy, họ Wang cũng đã tồn tại trên khắp thế giới. Ngoài Trung Quốc, họ Wang còn được tìm thấy ở nhiều quốc gia khác như Mỹ, Canada, Anh, Úc và một số quốc gia châu Á khác. Tổng kết lại, họ Wang là họ đông nhất trên thế giới với hơn 93 triệu thành viên trên toàn thế giới. Đây là một số lượng lớn và một sự thống trị của họ trên thế giới.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer