Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Nhật Phương

Khi Ta ăn Cháo Hay Uống Sữa Các Loại Thức ăn Này Có Thể được Biến đổi Trong Khoang Miệng Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
1

Khi bạn ăn cháo hoặc uống sữa, các loại thức ăn này sẽ được biến đổi trong miệng của bạn bằng cách sử dụng các hoạt chất trong nước hoặc sữa để phân hủy các axit amin và proteing trong cháo hoặc sữa. Các hoạt chất này gồm có pepsin trong độc quyền và lipase trong miệng. Pepsin là một loại axit amin hydrolase và được sản xuất bởi sợi tử cung trong miệng. Nó được kích hoạt bởi axit clorid trong miệng và giúp phân hủy proteing trong cháo hoặc sữa thành các axit amin nhỏ hơn. Lipase là một loại enzyme được sản xuất bởi cơ tim và gan và giúp phân hủy lipid trong cháo hoặc sữa thành các acid gras nhỏ hơn. Khi các axit amin và acid gras này được phân hủy, chúng có thể được hấp thụ và sử dụng bởi cơ thể.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer