Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Võ Thị Ánh Vi

Kit Test Việt á Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Việt Á là một trong những nước đã có kit test Covid-19 được cấp phép lưu hành hồi tháng 3/2020. Để bảo vệ sức khoẻ của dân cư, Việt Á đã nỗ lực hết mình để tạo ra một lượng lớn kit test Covid-19. Để phục vụ công chúng, Việt Á đã “bắt tay” với các đối tác bán sản phẩm này cho hơn 62 tỉnh thành trên toàn quốc. Việt Á luôn luôn là một đối tác tin cậy trong việc cung cấp thông tin và dịch vụ cần thiết để bảo vệ sức khoẻ của dân cư. Việt Á cũng đã lên kế hoạch khẩn cấp về các biện pháp phòng tránh và chống lại Covid-19, nhằm giữ cho người dân an toàn và bình yên.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer