Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Thị Thoa

Làm Xét Nghiệm Gì để Biết Thiếu Máu ?

Câu trả lời hay
1

Thiếu máu là một trong những tình trạng bệnh thường gặp nhất. Để tìm nguyên nhân thiếu máu, bệnh nhân cần phải làm một số xét nghiệm cơ bản như Sắt huyết thanh, Ferritin, Huyết đồ, Điện di huyết sắc tố, Coombs. Nếu các kết quả xét nghiệm này có sự bất thường, bệnh nhân có thể cần phải làm thêm một số xét nghiệm khác để tìm ra nguyên nhân khác của thiếu máu. Để đảm bảo rằng thiếu máu của bệnh nhân không do bất kỳ nguyên nhân nào khác, bệnh nhân cần phải làm những xét nghiệm khác nhau và được hướng dẫn chẩn đoán bởi một bác sĩ khoa sản của chuyên khoa chuyên nghiệp.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer