Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Thanh Hương

Khám Gì để Biết Vô Sinh ?

Câu trả lời hay
1

Khám vô sinh là quá trình khám nghiêm túc, cần đến sự tư vấn chuyên sâu của bác sĩ. Trước khi đưa ra xét nghiệm, bác sĩ sẽ khám nhận tình trạng sức khỏe của hai vợ chồng và xác định bệnh lý có liên quan đến sự không thể có thai. Sau khi hiểu rõ tình trạng sức khỏe của đối tượng, bác sĩ sẽ đưa ra các giải pháp điều trị phù hợp. Ngoài ra, khám cận lâm sàng còn có thể được áp dụng để xác định tình trạng thực sự của bệnh, giúp bác sĩ đánh giá tình hình điều trị.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer