Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 21
Ung Thái Nguyên

Mưa Bóng Mây Là Gì ?

Câu trả lời hay
21

Mưa bóng mây là một khu vực rất đặc biệt, được tạo ra bởi cơ chế đặc biệt của thời tiết. Nó xuất hiện ở phía bên leeward của một khu vực miền núi, khi những ngọn núi chặn lối đi của hệ thống thời tiết. Khi gió bị nhịp nhàng, đông lạnh tràn vào khu vực này, lấy lại nhiệt độ tối thiểu. Đó là lúc bầu trời biến thành mây bóng, màu trắng lam sáng, để mang đến một khu vực ấm áp, đầy cảm hứng. Mưa bóng mây là một cảm giác tuyệt vời, hỗn hợp sự yên bình và sự hòa nhã trong thiên nhiên.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer