Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Thanh Hương

Nguyễn Thúc Thùy Tiên Quê ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Hoa hậu Thùy Tiên là một trong những ngôi sao nổi bật của Việt Nam, năm nay cô sẽ đại diện cho đất nước ta tham gia cuộc thi Hoa Hậu Hòa Bình Thế Giới 2021. Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô là một diễn viên, người mẫu, và thí sinh tham gia cuộc thi hoa hậu. Hoa Hậu Thùy Tiên có nhiều hoạt động thiện nguyện và giải trí. Cô đã tham gia nhiều chương trình truyền hình, diễn ra các sự kiện và tham gia những hoạt động thiện nguyện. Cô cũng đã tham gia vào các hoạt động nhằm hỗ trợ các cộng đồng nghèo và các bệnh nhân bệnh tật. Ngoài ra, cô cũng là cựu thí sinh của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017. Hoa hậu Thùy Tiên là một người nổi bật về ngoại hình, tài năng và lối sống sức khỏe. Cô là một người có giá trị, đầy tính thần học và là một người đạo đức và luôn làm những điều tốt đẹp. Cô cũng đã đề cao nhân quyền và những vấn đề xã hội, nhằm đẩy mạnh cuộc thi Hoa Hậu Hòa Bình Thế Giới 2021. Hoa hậu Thùy Tiên đang làm việc rất chăm chỉ để đạt được ước mơ của mình.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer