Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đặng Hà Lê

Rượu Whisky Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Rượu Whisky là một trong những loại rượu mạnh phổ biến trên thị trường hiện nay. Nó được chế tạo từ các nguyên liệu tự nhiên như lúa mạch, lúa mì, lúa mạch đen, bắp và lúa kiều mạch. Nồng độ cồn của rượu Whisky thường là từ 40 đến 45% ALC, cùng với màu nâu hổ phách đậm. Rượu Whisky là loại rượu có tính nhẹ nhàng, lạnh giản và có hương vị tinh tế, dễ chịu. Nó thường được sử dụng trong các bài hát và truyền thuyết. Nó có

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer