Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Võ Trường Tỉnh

Cocktail Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Cocktail là một loại thức uống hấp dẫn, được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại rượu và nguyên liệu khác nhau. Các thành phần hòa quyện với nhau tạo ra những liên hệ đặc biệt và độc đáo, giúp cocktail trở thành một trong những loại thức uống phổ biến nhất trong cộng đồng. Cocktail có thể bao gồm đường, nước, rượu, trái cây, kem, sữa, nước đóng chai hoặc thức ăn. Từng loại cocktail cũng có các thành phần tạo nên những hương vị khác nhau

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer