Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 13
Bùi Khánh Việt

Xíu Mại Là Gì ?

Câu trả lời hay
13

Xíu mại là một món ăn bắt nguồn từ Trung Quốc và nó đã được biến tấu tới nhiều nước khác trên thế giới, bao gồm Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Nó còn có tên gọi khác là sú mại và có thể được coi là món dimsum để ăn nhẹ. Nó được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau, bao gồm thịt, cá, trứng và rau, và mức độ nấu cũng khác nhau tùy thuộc vào nguyên liệu sử dụng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer