Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 30
Đoàn Thị Diễm My

Thảo Mộc Là Gì ?

Câu trả lời hay
30

Từ thảo mộc là một thành phần quan trọng trong nghệ thuật ẩm thực. Bộ phận xanh hoặc lá của thực vật được sử dụng để làm gia vị và tạo hương vị cho công thức món ăn. Các loại thảo mộc khác nhau có thể cung cấp nhiều mùi vị, màu sắc và hương thơm khác nhau cho món ăn. Chúng có thể được sử dụng để làm nền cho món ăn, hoặc để làm phụ gia cho các món ăn chính. Ngoài ra, thảo mộc cũng có thể được sử dụng để tạo thêm sự bắt mắt và hấp dẫn cho món ăn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer