Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đạt Thành

Kalin Là Ai ?

Câu trả lời hay
1

Cao lanh là một loại đất sét màu trắng, bở và chịu lửa, được tạo thành từ khoáng vật kaolinit. Nó có thể được gắn bó với các hợp chất như nhựa, mỡ, và sữa, và có thể được sử dụng trong các loại sản phẩm của nhiều ngành công nghiệp. Cao lanh được sử dụng rộng rãi trong công nghệ in ấn, sản xuất gốm, sản xuất sữa và nhựa, công nghệ phân tử, và nhiều ngành công nghiệp khác. Nó cũng được sử dụng trong quá trình làm sạch và làm trắng các sản phẩm, như nước, để loại bỏ các hạt bẩn và các hợp chất hữu cơ khác. Nó cũng được sử dụng trong xử lý nước thải và làm sạch bề mặt của những vật liệu nhẹ nhàng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer