Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 4
Quỳnh Trần

Uống Thuốc Tránh Thai Hàng Ngày Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
4

Uống thuốc dạng vỉ 28 viên là một phương pháp điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân có thai. Để thực hiện điều này, bạn cần uống mỗi ngày 1 viên từ vỉ đầu tiên đến khi hết vỉ. Sau đó, bạn có thể bắt đầu với vỉ kế tiếp mà không cần phải nghỉ ngày. Việc uống thuốc dạng vỉ 28 viên có thể giúp bệnh nhân có thai có thể điều trị cho bệnh của mình một cách hiệu quả và an toàn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer