Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 13
Lê Minh Hoà

Ai được Mệnh Danh Là Nữ Hoàng Thơ Tình ?

Câu trả lời hay
13

Xuân Quỳnh đã trở thành biểu tượng của thể loại thơ tình Việt Nam, được mệnh danh là bà hoàng của thơ tình. Thơ của cô đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc. Những lời thơ đầy tình cảm và sâu sắc của Xuân Quỳnh đã giúp hàng triệu người đọc lạc quan về cuộc sống và tìm kiếm thật nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Những lời thơ của Xuân Quỳnh sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng và nguồn cảm xúc để người đọc tìm hiểu về cuộc sống, rồi tìm kiếm đến một tương lai tươi sáng hơn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer