Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 16
Nghiêm Thị Thùy Vinh

Tại Sao Cắn Lưỡi Lại Chết ?

Câu trả lời hay
16

Cắn lưỡi tự tử là một trong những cách tự tử hiểm nguy nhất, bởi vì nếu lưỡi bị cắn hoặc vô tình bị đứt, các mạch máu lớn hiếm khi bị tổn thương. Khi mạch máu bị vỡ, nó sẽ không còn có khả năng để gây ra một tình trạng chảy máu ồ ạt, và có thể dẫn đến nghiêm trọng hơn là chết người ngay tại chỗ do mất máu quá nhiều. Vì vậy, cắn lưỡi tự tử có thể gây ra những thiệt hại không hề nhỏ, và nên đư

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer