Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
ĐỔ VĂN THÁI

Sa Tử Cung Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Sa tử cung là một tình trạng rối loạn sàn chậu cực kỳ phổ biến gặp phải trong thai kỳ hoặc sau sinh. Tình trạng này gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Nếu không được chữa trị kịp thời, sa tử cung có thể dẫn đến những nguy cơ tái phát cao và gây ra những biến chứng như đau đớn, dị ứng, sỏi ở cơ quan sinh sản của phụ nữ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer