Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Bảo

Wbc Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

WBC là cụm từ viết tắt của White Blood Cell theo tiếng việt nghĩa là bạch cầu. Bạch cầu có vai trò quan trọng giúp cơ thể chống lại những tác nhân gây bên ngoài, vi khuẩn tránh nhiễm trùng vết thương. Bạch cầu được sinh ra từ tủy xương.

Bạch cầu là một quan trọng thành phần của hệ thống miễn dịch của cơ thể. Nó được viết tắt là WBC trong tiếng Việt. Bạch cầu là một loại tế bào máu trắng được sinh ra từ các tủy xương, và là một trong những công cụ quan trọng trong việc chống lại các tác nhân gây hại từ bên ngoài. Bạch cầu cũng có thể phát hiện và tiêu diệt các vi khuẩn và tránh nhiễm trùng và vết thương.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer