Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 40
Nguyen Hai Oanh

Sang Vlog Quê ở đâu ?

Câu trả lời hay
40

Sang Vlog tên thật đầy đủ là Trần Văn Sang là Youtuber nổi tiếng về chủ đề ẩm thực sinh tồn sinh sinh năm 1995 và địa chỉ quê hương của ông là Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ông được biết đến với cái tên “Youtuber nghèo nhất Việt Nam” và trước khi trở thành người sáng tạo nội dung, ông làm nghề phụ hồ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer