Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Chiến

Tại Sao Chó Dại Sau Khi Cắn Người Lại Chết ?

Câu trả lời hay
1

Sau khi chó dại cắn người, thông thường chúng sẽ không sống quá 10 ngày, trong khoảng 5 đến 7 ngày sau khi cắn người chúng sẽ bị triệu chứng dại. Những triệu chứng này bao gồm nhức đầu, cảm lạnh, sốt cao, sự buồn nôn và có thể còn có rối loạn hoạt động thể chất. Những người bị cắn chó dại cũng cần được kiểm tra ngay lập tức bởi một bác sĩ và chỉ định vào các chế độ điều trị cần thiết.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer