Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 4
Nguyễn Văn Chiến

Tại Sao Gọi Là Bức Tranh Tứ Bình ?

Câu trả lời hay
4

Tranh Tứ Bình là bộ tranh nghệ thuật cổ điển đặc trưng của giải trí Việt. Tranh dùng 4 loài hoa làm biểu tượng cho 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông; 4 loại hoa được chọn lọc, cắt tỉa nghệ thuật và cắm trong 4 cái “Bình”; 4 cái bình lại được đặt trang trọng trên 4 cái kệ, kèm theo một số loại quả và vật dụng nhằm miêu tả “mùa nào thức ấy”. Những lời bình bằng thơ cũng được sử dụng tốt trong tranh, những lời bình này sẽ giữ cho cảm xúc của nghệ thuật này bền vững hơn. Tranh Tứ Bình là một phần quan trọng của nghệ thuật truyền thống Việt Nam, nó đã được sử dụng trong nhiều dịp lễ, và tạo ra không khí sức sống với tính đẹp và tượng trưng cho 4 mùa.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer