Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Vũ Xuân Hoàng

Tại Sao Khi Hạ đường Huyết Lại Uống Nước đường ?

Câu trả lời hay
1

Hạ đường huyết là một trong những tình trạng bệnh lý của máu. Nó bắt nguồn từ việc hàm lượng đường trong máu bị hạ xuống thấp. Để khắc phục tình trạng này, cần tăng nồng độ đường trong máu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách ăn uống nhiều đồ ăn có chứa đường, chỉ định được những loại thuốc của bác sĩ, hoặc sử dụng các loại dược phẩm có chứa đường.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer