Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 2
Phạm Thanh Hương

Tại Sao Gọi Là Hoa Gạo ?

Câu trả lời hay
1

Hoa gạo là một loài hoa đặc biệt đẹp mắt. Khi cánh hoa rụng thì nó sẽ tạo ra một quả. Trong quả già chứa đầy bông, khi đó bông sẽ bung lên làm vỡ đầu quả giống như nồi cơm nở đầy làm bung nắp. Quả này có thể làm cho bất cứ ai trở nên thích thú và phải nhắc lại các truyền thuyết và câu chuyện bí mật của người La Mã. Hoa gạo cũng được xem là một biểu tượng của hạnh phúc, may mắn, sự bình an và một ý nghĩa sinh nhật hoàn hảo. Người ta thường tặng nhau hoa gạo để chia sẻ những cảm xúc tốt đẹp nhất.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer