Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 2
Phạm Vĩnh Phúc

Tại Sao Nhuộm Tóc Không Lên Màu ?

Câu trả lời hay
1

Trước khi bạn nhuộm tóc, cần phải có một điều quan trọng: độ xốp của tóc. Nếu tóc có độ xốp thấp, thuốc nhuộm sẽ khó phá vỡ lớp biểu bì của sợi tóc để cho phép tóc hấp thụ sắc tố. Khi đó, màu nhuộm không lên đúng như bạn muốn. Điều tương tự cũng xảy ra với những ai có mái tóc sợi dày, sẫm màu. Khi đó, màu sắc nhuộm không còn có hiệu lực nữa. Vì vậy, để có màu nhuộm đúng như mong đợi, bạn nên sử dụng một sản phẩm xốp tóc trước khi nhuộm.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer