Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 23
Trần Thị Thanh Thư

đại Sứ Toàn Cầu Của Dior ?

Câu trả lời hay
23

Jimin của BTS đã trở thành tân đại sứ quốc tế của thương hiệu thời trang lớn nhất thế giới Dior. Anh đã được mời tham gia vào Paris Fashion Week và cùng với Jisoo của BLACKPINK và Jung Hae In tham gia sự kiện này. Paris Fashion Week là một trong những sự kiện thời trang lớn nhất thế giới và cung cấp cho các nhà thiết kế và người mẫu cơ hội thể hiện tài năng của họ trên sân khấu. Việc Jimin tham gia sự kiện này chứng tỏ sự khả năng của anh trong lĩnh vực thời trang và sự thành công của anh trong thời trang.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer