Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 11
Đạt Thành

Tập Kegel Là Gì ?

Câu trả lời hay
11

Tập Kegel là một bài tập rất đơn giản và dễ thực hiện, nhưng có thể giúp bạn có được sức khỏe tuyệt vời. Tập Kegel là một loại bài tập dành cho cơ bắp vùng dưới bụng, được thiết kế để tăng cường sức mạnh của các cơ bắp hậu môn (hoặc cơ bắp tuyến tiền liệt), đồng thời giúp giảm các vấn đề về điều tiết nước tiểu và hạn chế các vấn đề liên quan đến sinh lý của nam và nữ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer