Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 13
mạc trang

Tiểu Cầu Tham Gia Bảo Vệ Cơ Thể Chống Mất Máu Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
13

Để bảo vệ cơ thể chống mất máu, có một số cách tiểu cầu có thể tham gia:

  1. Giải phóng các enzim: Khi cơ thể bị tổn thương, tiểu cầu sẽ giải phóng ra các enzim để hỗ trợ quá trình phục hồi và tái tạo tế bào máu.
  2. Tạo thành tơ máu: Enzim sẽ hỗ trợ chuyển đổi chất sinh tơ máu trong huyết thanh thành tơ máu, một loại tế bào máu đặc biệt có khả năng ôm chụp các tế bào máu khác và tạo thành khối máu đông.
  3. Hỗ trợ tái tạo tế bào máu: Khi cơ thể bị tổn thương và mất máu, tiểu cầu sẽ hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào máu để khôi phục lượng máu trong cơ thể.

Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe tiểu cầu và hỗ trợ chức năng của nó, bạn cần chú ý ăn uống và sinh hoạt hợp lý, tránh uống rượu và hút thuốc, và có lịch khám bệnh thường xuyên.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer