Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 3
Do Thi Thanh Huong

Trong Nước Bọt Có Chứa Loại Enzim Nào ?

Câu trả lời hay
3

Các chất điện giải trong nước bọt bao gồm các ion khác nhau như K+, Na+, HCO3-, Cl-. Chúng có tác dụng giúp điều chỉnh pH của nước bọt, tăng cường khả năng tẩy rửa các chất bẩn trên môi trường răng và giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Enzyme ptyalin là một enzyme được sản xuất bởi tuyến nước bọt và có tác dụng hỗ trợ quá trình tiêu hóa các loại đường. Lysozyme là một enzyme kháng khuẩn có tác dụng diệt các vi khuẩn trong vùng miệng, giúp bảo vệ khỏi nhiễm trùng.

Ngoài ra, nước bọt còn chứa các enzyme khác như amylase, lysosome, maltase và chất nhầy khác, mỗi loại enzyme có tác dụng khác nhau trong quá trình tiêu hóa và bảo vệ sức khỏe răng miệng. Tuy nhiên, lượng và độ nhây của nước bọt còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như hoá học, cơ học, tâm lý và thần kinh.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer