Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trịnh Trang

Vàng 610 Là Vàng Gì ?

Câu trả lời hay
1

Vàng 610 là loại vàng có 61% hàm lượng vàng nguyên chất và 39% các kim loại khác trong cấu tạo của nó. Các kim loại khác trong cấu tạo này thường bao gồm đồng, bạc, niken và các kim loại khác với tỉ lệ nhất định. Vàng 610 được gọi là vàng tây và được sử dụng rộng rãi trong chế tác trang sức vì có độ cứng tốt.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer