Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
mạc trang

Con Rươi Sống ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

“Rươi, còn được gọi là “rồng đất” tại Việt Nam, thường sống trong các vùng nước lợ và tiếp giáp giữa nước lợ và nước ngọt. Họ thường là các sinh vật sống biển, nhưng cũng có thể bơi ngược dòng vào sông. Rươi có thể tìm thấy ở nhiều tầng nước và là động vật ăn tạp, sống và tìm kiếm thức ăn trong các đám rong, cỏ biển, núp mình dưới đá hay vùi mình trong cát và bùn. Rươi thường sống dưới bùn đất của các vùng bãi bồi, cách mặt đất khoảng 60-70cm. Nhờ những lỗ nhỏ li ti, gọi là lỗ rươi, xuất hiện trên bề mặt đất, có thể nhận ra các khu đất có rươi. Vì có môi trường phù hợp và nhiều vi sinh vật và sinh vật phù du, rươi có thể phát triển tốt tại đây.”

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer