Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 6
Nguyễn Hồng Nhung

Vì Sao Mỹ đánh Iraq ?

Câu trả lời hay
6

Chiến tranh Iraq đã là một trong những sự kiện lớn nhất của thế kỷ 21. Nó bắt đầu vào ngày 19 tháng 3 năm 2003, khi Hoa Kỳ cùng với Anh và các nước đồng minh khác đã bắt đầu một chiến dịch ném bom phủ đầu. Tổng thống George W. Bush đã công bố rằng mục tiêu của chiến tranh là để ngăn chặn Saddam Hussein từ sử dụng vũ khí hóa học hay vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các nguồn tin chính thức đã tuyên bố rằng đây là một “trả thù” cho các hành động của Iraq với các nước láng giềng. Chiến tranh Iraq đã kéo dài hơn 8 năm và đã làm thay đổi lịch sử của thế giới.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer