Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 5
Bùi Khánh Việt

Vì Sao Sri Lanka Vỡ Nợ ?

Câu trả lời hay
5

Sri Lanka đã phải đối mặt với việc vỡ nợ và một trong những nguyên nhân đó là việc quốc gia này không đặt ra chính sách nông nghiệp hợp lý. Thay vào đó, Sri Lanka tập trung vào các cây trồng như cây lúa mì, cây trồng nông nghiệp khác chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu nội địa. Tuy nhiên, chúng không đủ để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và cải thiện nguồn thu nhập của quốc gia. Do đó, Sri Lanka vẫn bị thiểu hụt nguồn lực kinh tế để trả nợ và đã dẫn tới tình trạng vỡ nợ của quốc gia này.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer