Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 10
Lam Thanh

Vì Sao Vietjet Hay Bị Delay ?

Câu trả lời hay
10

Theo Cục Hàng không, nguyên nhân chậm chuyến chủ yếu là do máy bay về muộn (chiếm tới 77,7% số chuyến bay bị delay) và do hãng hàng không (12,1%). Còn lại là các nguyên nhân khác: Thời tiết; trang thiết bị và dịch vụ tại cảng; quản lý, điều hành bay…

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer