Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 8
Vũ Xuân Hoàng

Xét Nghiệm Nipt Biết được Những Gì ?

Câu trả lời hay
8

NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) là một loại xét nghiệm không đau đớn cho người mẹ và thai nhi, được sử dụng để xác định các cơ sở gen của thai nhi trong máu của người mẹ. NIPT có thể được sử dụng để phát hiện những dấu hiệu của các bệnh lý genetik như sindrom Down, sindrom Edwards, và sindrom Patau.

Xét nghiệm NIPT thường được thực hiện vào tuần thứ 10 đến 13 của thai kỳ, và kết quả thường được cung cấp sau khoảng 2-3 tuần. Xét nghiệm NIPT là một phương pháp rất tin cậy để phát hiện các bệnh lý genetik trong thai nhi, và có tỷ lệ sai sót rất thấp. Tuy nhiên, xét nghiệm NIPT không phải lúc nào cũng được ưa chuộng và không phải lúc nào cũng được khuyến cáo cho tất cả các người mẹ. Một số người mẹ có thể cảm thấy lo lắng về việc xét nghiệm NIPT có thể gây ra áp lực hoặc có thể không muốn biết kết quả của xét nghiệm trước khi sinh con. Do đó, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia sức khoẻ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer