Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Lam Thanh

088 Là Mạng Gì ?

Câu trả lời hay
1

Đầu số 088 là một đầu số của nhà mạng Vinaphone, được cấp ngày 7/3/2016. Đây là đầu số mới và rất nhiều người không biết 088 là của nhà mạng nào. Nhiều người dễ hiểu nhầm 088 là thuộc của Viettel. Vinaphone được biết đến với các dịch vụ hấp dẫn và giá cả hợp lý. Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà mạng có giá rẻ và chất lượng dịch vụ tốt thì Vinaphone là lựa chọn lý tưởng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer