Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đặng Hà Lê

1 ổ Bánh Mì Bao Nhiêu Calo ?

Câu trả lời hay
1

Một số loại bánh mì không nhân thường có lượng calo khá thấp, chỉ từ 200 đến 370 calories. Để biết chính xác thông tin về lượng calo của mỗi loại bánh mì, bạn có thể xem thông tin chi tiết về thành phần dinh dưỡng trên mặt sau bao bì khi mua bánh mì tại cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị. Một số loại bánh mì không phổ biến có lượng calo như sau: bánh mì trắng chứa 230 calo, bánh mì sandwich trắng 237 calo, bánh mì lúa mạch đen 230 calo, bánh mì hamburger 296 calo, bánh mì gạo lứt 250 calo, bánh mì nho khô 288 calo, bánh mì ngọt 270 calo, bánh mì nguyên cám 260 calo.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer