Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Quỳnh Trần

Thịt đỏ Là Thịt Gì ?

Câu trả lời hay
1

Thịt đỏ là loại thịt màu đỏ khi được đặt tại nhiệt độ phòng, không bị đổi màu trắng sau khi nấu. Nó chứa hàm lượng myoglobin (một sắc tố liên quan đến màu sắc của thịt) cao hơn so với thịt trắng. Myoglobin tạo ra màu đỏ khi tiếp xúc với oxy. Thịt đỏ thường là thịt của động vật có vú như thịt heo, thịt bò, thịt cừu, và thịt dê.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer