Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Vũ Xuân Hoàng

Sashimi Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Sashimi là món ăn từ thịt tươi của các loại hải sản. Trong văn hoá ẩm thực Nhật Bản, người Nhật coi Sashimi là món ăn tinh tế và may mắn, vì vậy nó thường được dùng làm món khai vị hoặc ăn kèm với cơm và súp Miso. Sashimi cũng có tác dụng tốt cho sức khỏe khi ăn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer