Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Hồng Nhung

Gầu Bò Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Gầu bò là một loại thịt đặc trưng của món phở. Nó có màu vàng nâu, có vị giòn, béo và dai nhẹ. Gầu bò được lấy từ phần ngực và cổ của con bò, do đó nó có vị dai nhẹ và có thể chia thành hai loại là gầu mềm và gầu giòn. Gầu bò có mỡ xen kẽ, vì vậy nếu không chú ý, bạn có thể dễ dàng nhầm lẫn với những phần thịt khác.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer