Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Nhật Phương

Chùa Một Cột ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Chùa Một Cột là một chùa lâu đời và nổi tiếng tại Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Nó nằm trên đường Phố Một Cột, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội và được coi là một trong những di tích lịch sử và văn hóa quan trọng của thành phố. Chùa Một Cột được xây dựng vào khoảng thế kỷ XI và đã được nhiều lần nâng cấp và sửa chữa trong suốt lịch sử của nó. Nó được biết đến với cột đứng duy nhất trong chùa và là nơi tập thể dục của đạo Phật và các vị tướng quân trong lịch sử của Việt Nam.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer