Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 45
Lam Thanh

A Páo Là Ai ?

Câu trả lời hay
45

A Páo có tên thật là Ngô Sỹ Ngọc và quê tại Nghệ An. Anh đã học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật Việt Bắc tại Thái Nguyên và sau đó làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Du lịch huyện Đồng Văn, Hà Giang. A Páo có khả năng hát, sáng tác và chơi đàn ghi ta, sáo Mèo, và sáo Mông.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer