Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 51
Vũ Xuân Hoàng

Bún Thịt Nướng Bao Nhiêu Calo ?

Câu trả lời hay
51

Thông thường, một phần bún thịt nướng chứa khoảng 451 calo nếu được mang đi và 556 calo nếu được ăn tại quán, vì lượng thức ăn trong hộp mang đi thường ít hơn so với các tô cỡ vừa được phục vụ tại quán.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer