Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyen Hai Oanh

Anh ơi Có Biết điều Gì Thật đau Karaoke ?

Câu trả lời hay
1
Anh ơi, có biết điều gì thật đau
Trong cuộc sống muôn màu, để em nói cho anh nghe nhé
Rằng nơi em đã từ lâu, có cảm xúc lạ
Mỗi khi anh kề bên, được nghe anh nói cười
Mình đã biết nhau từ lâu, nên em chẳng nói ra hết những lời này
Sợ anh đi mất
Lặng im thấy anh cùng ai, dần khoảng cách với em bao ngày
Anh đâu nào hay
Lòng em đau nhói, trong góc tối khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu
Em ước gì anh thấy em khóc
Vì em cố chấp, nên cố gắng theo tình yêu ấy
Nhưng hôm nay em đành chấp nhận, rời xa kỉ niệm
Em mong anh sẽ luôn vui
Nay! Em nói ra hết lời yêu em giữ trong lòng
Chẳng phải để níu tay người
Chỉ để giải thoát nơi em một trái tim đầy cô đơn
Đường yêu em không phải đường hai chiều, chỉ là đường thẳng rất dài
Em không thể quay đầu lại
Mình đã biết nhau từ lâu
Nên em chẳng nói ra hết những lời này
Sợ anh đi mất
Lặng im thấy anh cùng ai
Dần khoảng cách với em bao ngày
Anh đâu nào hay
Lòng em đau nhói trong góc tối
Khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu
Em ước gì anh thấy em khóc
Vì em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy
Nên hôm nay em đành chấp nhận rời xa kỉ niệm
Em mong anh sẽ luôn vui…
Có những khi anh làm em buồn, lệ hoen đôi mi anh nhớ về
Ngày đầu tiên ta bên nhau…
Lòng em đau nhói trong góc tối
Khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu
Em ước gì anh thấy em khóc
Vì em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy
Nên hôm nay em đành chấp nhận rời xa kỉ niệm
Em mong anh sẽ luôn vui…
Lòng em đau nhói trong góc tối
Khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu
Em ước gì anh thấy em khóc
Vì em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy
Nên hôm nay em đành chấp nhận rời xa kỉ niệm
Em mong anh sẽ luôn vui…

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer