Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 84
Nguyễn Thị Bích Na

Athena Là Thần Gì ?

Câu trả lời hay
84

Athena hoặc Athene, còn có hiệu là Pallas, là một nữ thần Hy Lạp cổ đại gắn liền với trí tuệ, nghề thủ công mỹ nghệ và chiến tranh. Thời sau này, Athena được tôn vinh như một thần chiến tranh, và bà được gắn liền với trí tuệ, tài năng và sự tôn trọng nghề thủ công mỹ nghệ, những nghề nghiệp như là thợ may, thợ đan, thợ kim hoàn và những nghề khác. Athena được miêu tả chủ yếu là một thần trẻ tuổi đẹp đẽ với một diadêm, thời trang đầy chức vương và một giáp trắng. Ngoài ra, bà còn được biểu tượng hóa bằng các vũ khí như cung, gậy của thần, và một huy hiệu là con cọp.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer