Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trịnh Trang

Bloody Mary Là Ai ?

Câu trả lời hay
1

Bloody Mary là một câu chuyện ngụ ngôn có nguồn gốc từ Anh, về một người phụ nữ tên là Mary I, còn được biết đến với cái tên “Queen Mary” hoặc “Bloody Mary”. Mary I là người hoàng hậu Anh thứ hai và là người hoàng hậu đầu tiên của giáo hội đồng giáo. Câu chuyện ngụ ngôn nói rằng, nếu bạn đứng trước một gương trong phòng tắm và gọi tên của Mary I, cô sẽ xuất hiện trong gương đó và sẽ làm cho bạn chết. Tuy nhiên, đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn và không có bằng chứng chứng minh nó là sự thật.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer