Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Lê Ngọc Hoàng Huy

Cá Hú Là Cá Gì ?

Câu trả lời hay
1

Cá hú là một loại cá da trơn nổi tiếng được nuôi trong các vườn nuôi trồng thủy sản. Nó có ngoại hình dễ nhầm lẫn với các loại cá da trơn khác như cá basa, cá dứa,… Nhận diện được cá hú dễ dàng bằng cách quan sát đặc điểm của chúng. Chúng có mặt lưng và phần đầu màu xám đen, bụng mang màu trắng pha chút xám đục. Cá hú là một loại cá da trơn dễ nuôi, lớn nhanh, khả năng sinh sản cao. Do đó, nó thường được sử dụng nhiều trong các vườn nuôi trồng thủy sản. Với những đặc điểm nổi bật này, cá hú là một loại cá da trơn rất phù hợp để nuôi trong các vườn nuôi trồng thủy sản.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer