Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 4
mạc trang

Cá Lóc Là Cá Gì ?

Câu trả lời hay
4

Cá lóc là một loài cá thân mật và phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Được gọi với nhiều tên khác nhau, bao gồm cá quả, cá chuối, cá sộp, cá tràu, cá trõn, cá lóc thực sự là một loài cá hấp dẫn. Cá lóc là một loài cá lớn rất thích hợp để chế biến và được sử dụng trong nhiều món ăn truyền thống. Cá lóc là một loài cá đa dạng và có thể tìm thấy trong nhiều địa điểm khác nhau, từ biển đến hồ nước ngọt. Tuy nhiên, những tên khác nhau của cá lóc sẽ thay đổi tùy thuộc vào vùng địa lý cụ thể.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer