Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Chiến

Chùa Tam Chúc ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Chùa Tam Chúc – Hà Nam là một chùa lịch sử quan trọng và nổi tiếng của khu vực Đông Bắc. Nó nằm ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách thành phố Hà Nội khoảng 70km và cách chùa Bái Đính (Ninh Bình) khoảng 30km. Chùa Tam Chúc là một trong những chùa lâu đời nhất của Việt Nam. Nó đã được xây dựng từ năm 1010 của thời Lý Trần, nhưng chỉ được hoàn thành vào thế kỷ XV. Nó là một công trình kiến trúc độc đáo và tinh tế. Người ta ưa thích tới đây để tham quan và tôn vinh các vị thần được đặt trong chùa. Chùa Tam Chúc làm một điểm đến lý thú cho nhiều du khách đến với vùng đất này.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer