Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trần Thị Thanh Thư

Con Gì ở Dưới Nước Mà Không Biết Bơi ?

Câu trả lời hay
1

San hô là một loài động vật biển rất phổ biến. Nó thuộc lớp Anthozoa và có hình dạng giống hải quỳ. San hô sống thành các hội quân bao gồm nhiều cá thể nhỏ, mỗi cá thể đều có một lớp bọc bằng vảy từ những tế bào của nó. San hô là một loài động vật cổ đại và có thể truyền động từ một thế hệ sang thế hệ khác. Nó có thể phát triển trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm cả môi trường nước ngọt và nước mặn. San hô còn được sử dụng trong nghiên cứu sinh học, vì chúng có thể phân bố trên toàn thế giới và rất dễ để được nuôi dưỡng trong các điều kiện thích hợp.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer