Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Vũ Xuân Hoàng

đảo Phú Quốc ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Đảo Phú Quốc là một đảo lớn và nổi tiếng nằm trong vịnh Thái Lan, phía Tây Nam của Việt Nam. Đảo này có tổng diện tích lên đến 5.400 km2 và trải dài từ vĩ độ 9°53′ đến 10°28′ độ vĩ Bắc và kinh độ 103°49′ đến 104°05′ độ kinh Đông. Đảo Phú Quốc còn được biết đến như là một điểm đến lý tưởng cho các nhà du lịch trong nước và quốc tế. Đảo có nhiều bãi biển, những bãi biển nổi tiếng như bãi biển Long, bãi biển Sao, bãi biển Vịnh Cửa Cạnh… và nhiều điểm du lịch thú vị khác. Những cảnh quan tuyệt đẹp cũng làm nên danh tiếng của đảo. Đảo Phú Quốc là địa điểm du lịch thú vị và lý tưởng cho mọi người.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer